Radivoje Petrović

Jednostavana i kvalitetna ploča za krovne konstrukcije, sa dobrim termoizolacionim svojstvima.