Marko Đorđević

Kvalitetna ploča koja omogućava brzu ugradnju i predstavlja dugoročno rešenje u građevini